Брой 44 (301), 04-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?


Стабилната перспектива на кредитния рейтинг на България отразява становището на Standard & Poor's, че въпреки последните политически развития, новото правителство вероятно ще продължи политиките, насочени към стабилен икономически растеж в условията на валутeн борд в страната. Това се посочва в анализ на агенцията за кредитен рейтинг, озаглавен „Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?". Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в Европейския съюз (ЕС). Анализаторите припомнят, че като не отстъпи от мерките за икономии  за четири години, правителството намали бюджетния дефицит с 3 процентни пункта - от 4,3% от БВП през 2009 година. Освен това, съчетавайки съкращаването на разходи със сериозните приходи от ДДС,  правителството всъщност преизпълни своята цел за 2012 г., като постигна дефицит на консолидираното правителство в размер на 0,45% от БВП на касова основа спрямо целевия дефицит от 1,3 на сто.

Главните основания за кредитния рейтинг на Standard & Poor's за България отразяват становището им за сериозните резултати на българските политици по отношение на фискалната дисциплина, ниския и намаляващ бюджетен дефицит и държавен дълг, както и перспективите за икономически растеж. Освен това, външната позиция на България постоянно се подобрява: по изчисления на експертите на агенцията за кредитни рейтинги, нетната външна задлъжнялост е намаляла от 193% през 2009 г. до 110% от приходите по текущата сметка. Това произтича от по-ниските инвестиции и по-слабото търсене от страна на домакинствата, съчетани с увеличаване на спестяванията (по предварителни данни до 23% от БВП през 2012 г. от 14% през 2008 г.), което позволи на банките да върнат 4.2 млрд. щ. долара заеми на своите чуждестранни банки-майки.

Рейтингът би могъл да се окаже под натиск в посока надолу, ако политическата обстановка се влоши и бъде застрашен настоящият, ориентиран към стабилност консенсус относно икономическите политики, смятат още от S&P. Това може да окаже влияние върху оценката на агенцията за сравнително високите приходи и гъвкавост по отношение на разходите на България, както и на общо взето предвидимите политически избори. Значително влошаване на показателите за външна ликвидност също би могло да окаже натиск върху рейтинга. Стабилната перспектива според Standard & Poor's означава, че през следващите две години шансът това да се случи е по-малък от едно към три.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари
Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финансирането им на база на добрите практики Още
Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица
Като резултат от приложението й в някои европейски страни младежката безработица е ограничена до 4-8% Още
Оповестителни системи за евакуация, интегрирани с пожароизвестяване, ще бъдат представени на Секюрити Експо 2013
Системите са задължителни за обществените обекти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?
Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в ЕС Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия
Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 % Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство