Брой 44 (301), 04-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение


Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, който претендира влизане в сила и изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без да има получено писмено потвърждение от потребителя. Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите, направено от Иван Вълков и група народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, приет на първо четене. Депутатите приеха още две предложения за промени в Закона, направени от Ваньо Шарков /ПГ на Синята коалиция/ и от Захари Георгиев /ПГ на Коалиция за България/.

Предложението на ПГ на ПП ГЕРБ предвижда при сключването на договор от разстояние по телефона, договорът да влиза в сила и потребителят да се обвързва от предложението, от датата, на която доставчикът е получил съгласието на потребителя, изразено в писмена форма или на друг траен носител. В случаи, когато той претендира влизане в сила и изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона в нарушение на това изискване се налага санкция в размер от 1000 до 3000 лв.

Предложението на ПГ на Синята коалиция предвижда изключване от разпоредбите за продажба от разстояние на продължаването на индивидуален срочен договор с краен потребител без изричното писмено съгласие на абоната. Сините настояват при нарушение на това изискване санкцията да е глоба в размер на 1000 лв. за физически лица, а на юридическите лица да се налага имуществена санкция в размер на 5000 лв. за всеки отделен случай.

Подобно предложение правят и от ПГ на Коалиция за България. Те предлагат при липса на изрично съгласие, след изтичане срока на договора той да се преобразува в безсрочен при същите условия. Абонатът ще има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това. Левицата е направила и предложение аудио или аудио-визуалните търговски съобщения да не се излъчват със сила на звука различна от силата на звука на останалата част от програмата.

Председателят на Комисията по икономическа политика Мартин Димитров поиска да се намали срокът за предложения по законопроекта на три дни. Очаква се той да бъде разгледан на второ четене в пленарната зала идната седмица.

НОВИНИ ОТ БТПП
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари
Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финансирането им на база на добрите практики Още
Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица
Като резултат от приложението й в някои европейски страни младежката безработица е ограничена до 4-8% Още
Оповестителни системи за евакуация, интегрирани с пожароизвестяване, ще бъдат представени на Секюрити Експо 2013
Системите са задължителни за обществените обекти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?
Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в ЕС Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия
Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 % Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство