Брой 44 (301), 04-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ

Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия


По данни на Федералния статистически институт на Германия през 2012 г. търговският обмен между Германия и България достигна рекордните близо 4,8 млрд. евро. Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 %. Запазва се положителната тенденция в развитието на търговските взаимоотношения между двете страни. През 2002 г. стокообменът се равняваше на 1,9 млрд. евро, а преди 20 години – на 756 млн. евро.

През 2012 г. стоките, внесени от Германия в България, са на стойност 2,6 млрд. евро. Сред вносните продукти преобладават (в низходящ ред) машини, информационна техника (в това число електронни и оптични елементи), автомобили и автомобилни части, електрическо оборудване,  химически продукти, хранително-вкусови продукти, метални изделия, текстил.

Износът от България към Германия за 2012 г. е на стойност 2,2 млрд. евро. Преобладават (в низходящ ред) облекло, метали, машини, електрическо оборудване, информационна техника (в това число електронни и оптични елементи), специални транспортни средства, селскостопанска продукция.

Източник: Германо-българска индустриално-търговска камара

НОВИНИ ОТ БТПП
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари
Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финансирането им на база на добрите практики Още
Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица
Като резултат от приложението й в някои европейски страни младежката безработица е ограничена до 4-8% Още
Оповестителни системи за евакуация, интегрирани с пожароизвестяване, ще бъдат представени на Секюрити Експо 2013
Системите са задължителни за обществените обекти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?
Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в ЕС Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия
Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 % Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство