Брой 44 (301), 04-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари


Заключителна конференция по енергийно реновиране на сгради и използване на възобновяема енергия се състоя в Стара Загора. Форумът е в рамките на проект REE_Trofit, съфинансиран по програма Интелигентна Енергия за Европа. Българска търговско-промишлена палата и Европейският институт по труда са партньори в проекта. Конференцията се проведе със съдействието на ТПП – Стара Загора и бе открита от Недялко Недялков, областен управител на Стара Загора.

По проекта са извършени следните основни дейности: Проучване на работещи практики за внедряване и признаване на европейския модел за професионално обучение в страните-партньори по проекта; Изработване на иновативни обучителни материали: инструментариум, ръководства и програми за използване на енергоефективни продукти и технологии при ремонт на сгради с различно предназначение; Организиране и провеждане на квалификационни курсове за професионалисти в строителния сектор с цел повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в страните-партньори.

В България бяха обучени 160 електро-,топло- и строителни техници на специално организирани обучения в градовете София, Стара Загора и Русе.

Допълнителна информация по темата:

  • Наръчник, разработен по проект, финансиран от програма Интелигентна Енергия Европа на Европейската комисия, който касае техническите аспекти за подобряване на енергийната ефективност при енергийно обновяване на съществуващите жилищни, търговски и офис сгради с използване на възобновяеми източници на енергия
  • Нормативна уредба

Презентациите от конференцията, проведена в Стара Загора на 28 февруари 2013 година (Възможност за сваляне на файл с размер от 104 Мб)

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари
Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финансирането им на база на добрите практики Още
Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица
Като резултат от приложението й в някои европейски страни младежката безработица е ограничена до 4-8% Още
Оповестителни системи за евакуация, интегрирани с пожароизвестяване, ще бъдат представени на Секюрити Експо 2013
Системите са задължителни за обществените обекти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?
Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в ЕС Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия
Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 % Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство