Брой 44 (301), 04-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица


Състоя се конференция на тема: „Двойната система на професионално образование и обучение – реална мярка за борба с младежката безработица“. Въведение по темата направи Ивайло Калфин – член на Европейския парламент, както и експерти от Европейската комисия, Австрия и Швейцария, където системата е въведена на практика. Участие взе и зам.-председателят на БТПП Георги Стоев.

Целта на последвалата дискусия бе запознаване на представителите на държавната администрация, академичните среди, неправителствените организации и обществеността  с предимствата на Двойната система на образование, което да доведе до приемане на съответни законодателни решения и въвеждането на системата в България.

Над 40% от младите хора в България на възраст между 16 и 25 години не работят и не учат, а над 5,5 милиона млади хора в Европа са без работа.

Съвременният подход за  професионално образование (vocational education and training - VET) е комбинация от обучение в училище и практикуване във фирми и предприятия. Двойната система на обучение (dual system) е особено ефективна, тъй като учениците прекарват около 20% от времето в училище и 80% в истинска работна среда, практикувайки автентичен труд. Системата съществува и във вариант за възрастни.

Тази система  се счита за удачна при справяне с младежката безработица, като страните в ЕС, където се прилага, успяват да ограничат младежката безработица до най-ниските за ЕС нива –  4-8%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари
Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финансирането им на база на добрите практики Още
Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица
Като резултат от приложението й в някои европейски страни младежката безработица е ограничена до 4-8% Още
Оповестителни системи за евакуация, интегрирани с пожароизвестяване, ще бъдат представени на Секюрити Експо 2013
Системите са задължителни за обществените обекти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?
Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в ЕС Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия
Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 % Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство