Брой 44 (301), 04-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП
тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09
e-mail: irelations@bcci.bg

04.03.13.01 BC МОНГОЛИЯ
Монголска златодобивна компания, член на  Монголска Търговска-Промишлена Палата търси български фирми заинтересовани за инвестиция и съдружие за обща бизнес реализация. На фирмите ще бъде предоставана кратка-техническа информация за търговската дейност на монголската златодобивната компания.За реализация на бизнеса и за директен контакт с монголските фирми,съответните български фирми имат възможност да посетят Монголия.
За контакти: г-жа Чулуунцецег Балдандорж, E-mail: bal_chuka@yahoo.com

04.03.13.02 BC ХОЛАНДИЯ
Фирма търси български партньори, които произвеждат облекла и по-специлано костюми (младежка пъстра мода, за студенти). Изисквания към българския партньор: бързина, гъвкавост, качество.
Има е-mail, URL

04.03.13.03 BC ХОЛАНДИЯ
Фирмата търси български партньори за висококачествен офсетов печат. Холандската фирма е мултинационални компания за печат на художествени книги, брошури, списания и др.
Има URL

04.03.13.04 BC ХОЛАНДИЯ
Холандска верига търси контакти с производители от България на таблетки за съдомиялни машини, течен прах за пране и обикновен прах за пране.
Има е-mail, URL

04.03.13.05 BC НОРВЕГИЯ
Норвежка компания търси партньори, които се занимават с изграждането на сухи и огнеупорни тунели и други подземни съоръжения.
Има е-mail, URL

04.03.13.06 ВС ГЪРЦИЯ
Гръцка компания, занимаваща се с износ на зеленчуци и плодове, търси български компании, с които да си сътрудничи.
Има е-mail, URL

04.03.13.07 ВС ЙОРДАНИЯ
Йордански бизнесмен търси да закупи 10 000 тона жълта царевица за изхранване на бройлери. В случай че офертите са изгодни и първата сделка бъде реализирана успешно, клиентът има готовност за поръчки на по-големи количества - 20, 30 до 50 000 тона.
За контакти:
Димитър Мандраджиев
СТИВ-Аман, Йордания
Mob: \+962\ 77 5555 447
Тел./Факс: +962 6\ 55 30 669
е-mail: d.mandradjiev@mee.government.bg

04.03.13.08 ВС ГЪРЦИЯ
Гръцка компания, занимаваща се с износ на системи за впръскване на гориво, търси български компании, с които да си сътрудничи.
Има е-mail, URL

--------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК

За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mail: irelations@bcci.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари
Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финансирането им на база на добрите практики Още
Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица
Като резултат от приложението й в някои европейски страни младежката безработица е ограничена до 4-8% Още
Оповестителни системи за евакуация, интегрирани с пожароизвестяване, ще бъдат представени на Секюрити Експо 2013
Системите са задължителни за обществените обекти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?
Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в ЕС Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия
Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 % Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство