Брой 44 (301), 04-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

А.С.С. ТРЕЙДИНГ (A.S.S. TREIDING)
Руска федерация

Агентска дейност по търговия на едро със строителни материали

АКСАШ ИНШААТ ГЪДА ТУРИЗЪМ САН. ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (AKSASH INSAAT GIDA TURIZM SAN. TIdjARET LIMITED ShIRKETI)
Република Турция

Внос и износ на всякакъв вид метали, участие в търгове

АКТИВ-ТРАНСКОМ (AKTIVE-TRANSKOM)
Украйна

Търговия на едро, транспортни услуги

АРУНДА ООД (ARUNDA LTD.)
Република Сейшелски острови

Банкови и застрахователни дейности

БАЛКАНИНВЕСТ (BALKANINVEST)
Руска федерация

Посреднически услуги - недвижимо имущество; финансово посредничество; изследване конюнктурата на пазара

ЕСО-ЕРКИН (ESO-ERKIN)
Киргизстан

Търговия с хранителни стоки и дрехи

КОМФОРТ (KOMFORT)
Руска федерация

Почистване и уборка на производствени и жилищни помещения

ЛЕВ ЖАКОВ ООД (LEV ZHAKOV LTD.)
Руска федерация

Издателска дейност

МОНОЛИТЖИТЛОБУД (MONOLITZHITLOBUD)
Украйна

Строителство

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЕКО (NOVOE POKOLENIE EKO)
Руска федерация

Търговия на едро с битови стоки

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Енергийно обновяване на жилищни сгради може да се направи с европейски пари
Разработено е Ръководство за успешно внедряване и институционализиране на курсовете за професионално обучение, за сертифицирането и финансирането им на база на добрите практики Още
Двойната система на професионално образование и обучение - реална мярка за борба с младежката безработица
Като резултат от приложението й в някои европейски страни младежката безработица е ограничена до 4-8% Още
Оповестителни системи за евакуация, интегрирани с пожароизвестяване, ще бъдат представени на Секюрити Експо 2013
Системите са задължителни за обществените обекти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Standard & Poor’s: Ще променят ли политическите ветрове фискалната стабилност на България?
Експертите посочват още, че въпреки неустойчивата икономическа среда България има дефицит и дълг, чиито стойности са сред най-ниските в ЕС Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът реши да се налагат санкции на доставчик, претендиращ за изпълнение на договор, сключен от разстояние по телефона, без писмено потвърждение
Глобата е заложена в законопроект за промяна на Закона за защита на потребителите Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Пореден рекорд в стокообмена между България и Германия
Повишението спрямо 2011 г. е 6,6 % Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство