Назад

НСИ: Инфлацията за януари е 1.5%


По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари 2022 г. спрямо декември 2021 г. е 101.5%, т.е. месечната инфлация е 1.5%. Годишната инфлация за януари 2022 г. спрямо януари 2021 г. е 9.1%. Средногодишната инфлация за периода февруари 2021 - януари 2022 г. спрямо периода февруари 2020 - януари 2021 г. е 4.1%

През януари 2022 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
· хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 2.4%;
· алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
· облекло и обувки - намаление с 1.8%;
· жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.4%;
· жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 1.2%;
· здравеопазване - увеличение с 0.4%;
· транспорт - увеличение с 0.6%;
· съобщения - цените остават на равнището от миналия месец; · развлечения и култура - увеличение с 3.8%;
· образование - увеличение с 0.2%;
· ресторанти и хотели - увеличение с 2.3%.

През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: материали за ремонт и поддържане на жилище - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 24.0%, газообразни горива за битови нужди - с 1.0%, въглища - с 3.1%, дърва за отопление - с 2.6%.

През януари 2022 г. е регистрирано увеличение на цените на: лекарствените продукти - с 0.3%, лекарските и стоматологичните услуги - съответно с 0.9 и 1.2%