Назад

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност


Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност.

С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане се въвеждат правилата на европейска директива и се приравняват определени хибридни образувания, учредени или установени в страната, които досега са били извън обхвата на данъчно задължените лица в действащия закон, на данъчно задължени лица при определени условия. Тези текстове влизат в сила от 1 януари 2022 г.

Ваучерите за храна да се облагат с данък добавена стойност, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Закона за данък добавена стойност. С измененията отпада изключването от обхвата на закона на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери. В свое становище Европейската комисия определя това изключване като несъвместимо с изискванията директивата за данъка върху добавената стойност. Според приетите разпоредби ваучерите, издадени след 31 декември 2021 г. ще се облагат с ДДС.

Приетите текстове предвиждат от ДДС да бъдат освободени доставките на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава-членка на Европейския съюз, или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столове, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза.

С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 се предлага намалената ставка от девет на сто за някои стоки и услуги да се прилага до прекратяването на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19. С приетите текстове се разширява обхватът на храните, подходящи за бебета или за малки деца, за които се прилага ставка 9 на сто на ДДС, като към тях се включват и специализираните млечни формули (с частично хидролизиран протеин и такива за деца с алергии) и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета.