Назад

България и Армения развиват сътрудничеството си в лозаро-винарския сектор по линия на проект на Ямболската търговско-промишлена палатаПресконференция в Ямбол по проект WINEBIZZ

Ямболската търговско-промишлена палата работи по проект „WINEBIZZ- насърчаване на търговските взаимоотношения и сътрудничество в лозаро-винарския сектор между български и арменски фирми и бизнес подпомагащи организации”. Проектът се изпълнява в партньорство с  Център за подпомагане на инвестициите, Армения, с подкрепата на инициативата  на Европалати -  EU4Business: Connecting Companies.

Проектът има за цел да увеличи капацитета на производителите на вино и представителите на свързаните с виното индустрии и техните бизнес подкрепящи организации за установяване на трансгранични търговски връзки и модернизиране на сектора на винената индустрия в Армения и България, чрез предоставяне на възможности за обучение, обмен на знания и опит, развитие и използване на иновативни цифрови инструменти.  

Проектът предвижда поредица от събития, които  имат за цел да осигурят взаимодействие, обмен на знания и информация, организирани учебни посещения, организирано посещение за фирми на изложението в областта на виното в България и организирано обучение за бизнес подкрепящи организации в България.