Назад

Глобален номер на локация (GLN)


В последните години в множество страни както в Европейския съюз (ЕС), така и по света е все по-силно застъпена практиката за идентифициране посредством GS1 GLN номер, а приложението е във всички сектори на индустрията и бизнеса. Глобалният номер на локация (Global Location Number, GLN) служи за идентификация на фирмата като юридическо лице и/или нейни функционални и физически единици (филиал, отдел, склад, рампа и други).

GLN-ът се използва активно в електронния обмен на данни по стандартите на системата GS1 EDI между търговските партньори, като допринася за точната идентификация на различните структурни единици, които участват в търговските взаимоотношения. Те  се използват ежедневно от повече от 1 000 000 фирми – потребители на стандартите GS1 в цял свят в техния бизнес за електронен обмен на данни в B2B и B2G и осъществяването на ефективна проследимост, в различни сектори като търговия на дребно, здравеопазване, транспорт и логистика, техническа индустрия (строителство, електроника и др.) и банково дело.

GLN са признати от работната група на ООН, която отговаря за UN/EDIFACT, както и от Международната организация по стандартизация (ISO 6523).

Настоящото ръководство представя структурата, начините за използване и ползите от Глобалните номера на локация.