Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП


Проверка на Инспектората на Министерството на икономиката и енергетиката установи седем групи нарушения в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това каза вчера зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров пред журналисти в Народното събрание. Според доклада на Инспектората нарушенията в КЗП са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори. Констатирани са и злоупотреби с финансови средства и неспазване на процедури по отношение на жалби на потребители. Освен това КЗП не е въвела и деловодна система за ефективно управление на потребителските жалби, каквато Европейската комисия е изискала, заяви Димитров. "Очаквам и резултатите от междинната проверка на Сметната палата по използване на средствата от еврофондовете за повишаване на административния капацитет в КЗП", допълни още Димитров.

За да се гарантират правата на потребителите в България МИЕ разработва политики за защита на потребителите. КЗП подпомага МИЕ при правоприлагането на тези политики. Във връзка с това МИЕ внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. С промените в закона търговците се задължават да предоставят разширена информация на потребителите за всички договори, които се сключват в търговските обекти. Освен това се предвижда и изцяло нова уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговските обекти като срокът за упражняване правото на отказ за потребителите се увеличава на 14 дни. В случаите на нелоялна търговска практика при сключването на договори, потребителите ще могат да ги развалят и да потърсят обезщетение. Ограничена е възможността за ремонт на стоки с промените в Закона за защита на потребителите. Според изменението стоката може да се ремонтира до три пъти, след което при нередности потребителят може да развали договора и търговецът е длъжен да го удовлетвори.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още