Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София

Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион обсъдиха на Годишна среща на Черноморската банка за търговия и развитие над  80 фирми и банки от България и региона. Сред гостите на форума, домакин на който е България, бе и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

В момента България председателства Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) в лицето на ресорния вицепремиер Даниела Бобева.

От учредяването на банката през 1994 г. са финансирани 29 проекта за България на обща стойност 265,3 млн. евро. Инвестициите на банката у нас са основно в енергетика, развитие на малки и средни предприятия и финансовия сектор.

България се надява да получи финансиране за свои важни инфраструктурни проекти от банки, инвестиращи в Черноморския регион, заяви по време на срещата заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров. Той подчерта важността на инвестициите в отраслите с експортен потенциал, както и необходимостта от намаляване на регионалните диспропорции в икономическото развитие. Заместник-министър Димитров изтъкна и  значението на развитието на инфраструктурата по българското Черноморие, особено в светлината на наводненията във Варна. Българските пристанища Варна и Бургас трябва да бъдат свързани с магистрала Черно море, която ще свързва и магистралите Хемус и Тракия, каза той и изрази надежда банките, които участват в развитие на такива мащабни проекти в Черноморския регион, каквато е ЧБТР, да проявят интерес към този проект.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още