Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”


Enterprise Europe Network към БТПП организира информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност. Задължения и перспективи пред бизнеса“ на 27 юни 2014г. Събитието е планирано в рамките на инициативата „Европейска седмица за устойчива енергия” на Европейската комисия.  Целта е да се разпространят добри практики и обмен на опит и нови идеи за постигането на приоритетите на ЕС в областта на енергетиката и климата.

По време на информационния ден участниците ще се запознаят с нормативните изисквания, заложени в проекта на Закона за енергийна ефективност, разработен във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС. На присъстващите ще бъде предоставена практическа информация относно предвижданите промени,  възможностите за намаляване производствените разходи, екологичните ползи и задълженията, произлизащи от стремежа на България да достигне едно по-добро и ефективно използване на енергийните ресурси с акцент върху институционалните, нормативните и финансовите условия за енергийната ефективност. Постигането на енергийна ефективност е инструмент и потенциална бизнес възможност, която в условията на икономическа криза силно повишава стойността си. 

Лектор по темата ще бъде инж. Владислава Георгиева, началник направление „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“ в Агенция за устойчиво развитие и евроинтегация и преподавател в Института за следдипломна квалификация на УНСС - специалност „Основи на енергийния мениджмънт”.

Събитието ще се проведе в гр. София, район „Студентски”, ул. „Проф. Георги Брадистилов” № 6, ет. 1 от 9.30ч.

За повече информация: www.eusew.eu

За регистрация, моля попълнете приложената регистрационна форма и я изпратете на  e-mail: een@bcci.bg

Приложения:

Програма

Регистрационна форма

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още