Брой 116 (626), 20-06-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

РОШФИЛД СУИС АДВАЙЗЪРИ ПАРТНЪРС ГМБХ (ROSHFILD SWISS ADVISORY PARTNERS GMBH)
Конфедерация Швейцария

Предоставяне на информация в областта на: управление на бизнеса; делово сътрудничество с фирми от Швейцария; създаване на бизнес структури в Швейцария и други страни

СЛАВЕМЕНДО ЕООД-РАДОВИШ (SLAVEMENDO EOOD-RADOVISH)
Република Македония

Търговия със стоки за бита

СОЛИДУС (SOLIDUS)
Руска федерация

Консултантски и посреднически услуги

СТОПАНСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ АГРОПРОМЕТ СЯЙ ООД СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА (PRIVEDNO DRUJESTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE AGROPROMET SJAY OOD SMEDEREVSKA PALANKA)
Република Сърбия

Търговия на едро

ТП ВИЖЪН ЕВРОПА Б.В. (TP VISION EUROPE B.V.)
Холандия

Продажба на: обзавеждане; стоки за бита; метални изделия; ремонт на електрически битови уреди

ТРИО СИСТЕМС ИНВЕСТ (TRIO SYSTEMS INVEST)
Украйна

Консултация по въпросите на информатиката; производство на метални врати и прозорци; електромонтажни работи

ТЪРГОВСКИ ДОМ АКВАПРОМ (TRADING HOUSE AQUAPROM)
Украйна

Търговия на едро с метални изделия, отоплителни инсталации и оборудване към тях

ФТР 2014 (FTR 2014)
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Изработка на софтуер и консултации в тази област

ЦЕНТР ЗРЕНИЯ ПЛЮС ООД (CENTRE ZRENIY PLUS LTD.)
Казахстан

Здравеопазване

ЦЕНТРУМ ФЮР ФЕРНБИЛДУНГ УНД ФОРШУНГ Е.В. (ZENTRUM FUR FERNBILDUNG UND FORSCHUNG E.V.)
Германия

Образователни услуги

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ И ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ЕЛЛАДА (CENTAR ZA PREVODI I OBUCHENIE NA CHUZDI EZICI ELLADA)
Руска федерация

Образование за възрастни и други видове образование; секретарски, редакторски услуги

ЧЕЛИК ИНШААТ ЕРДЖАН ЧЕЛИК (CELIK INSAAT ERCAN CELIK)
Република Турция

Строителни услуги

ШЪГВА ТРАНС УЛУСЛАР АРАСЪ НАКЛИЯТ ВЕ ТУРИЗМ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ (SIGVA TRANS ULUSLAR ARASI NAKLIYAT VE TURIZM LIMITED SIRKETI)
Република Турция

Международни превози

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Годишната среща на Черноморската банка за търговия и развитие в София
Възможностите за правене на бизнес в Черноморския регион – във фокуса на форума Още
Информационен ден на тема „Новото в проекта на Закона за енергийна ефективност”
Задължения и перспективи пред бизнеса Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Регистър на малките и средните предприятия се създава по европейски проект
В него ще се съхранява цялата необходима информация за създаване на секторни партньорства, клъстери ... Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар, посветен на БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/IEC 17067:2013
Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги; указания за схеми за сертификация на продукти Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
В законопроекта са предложени и промени относно отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети Още
ИНСТИТУЦИИ, ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП
Нарушенията са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК опростява законодателството на ЕС и намалява свързаните с него разходи
Създаване на оптимални условия за растеж и заетост с минимална административна тежест Още
Възстановяване на доверието и по-стриктен контрол в Европа за медицинските изделия
Препоръка на Комисията относно използването на специфична система за проследимост на медицинските изделия Още